Słowniczek Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków

To jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych nimi władających. Każda osoba zainteresowana może w obecności pracownika wyznaczonego do prowadzenia tego systemu wejrzeć w operat. Jest to jedyne prawnie obowiązujące źródło informacji o przedmiocie (gruntach i budynkach) oraz właścicielach i osobach władających, dane ewidencjonowane w tym systemie są obligatoryjne i zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.