Słowniczek Księga wieczysta

Księga wieczysta

Urzędowy rejestr, który określa stan prawny nieruchomości. Księgi prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Księga zawiera wpisy o prawach rzeczowych do nieruchomości, takich jak:

  • własność
  • użytkowanie wieczyste
  • służebność
  • własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego spółdzielni
  • hipoteka.

Księga wieczysta składa sie z czterech działów:

  1. opis nieruchomości: rodzaj (mieszkanie, dom, działka), położenie (miasto, dzielnica, gmina, piętro), powierzchnia.
  2. informacje o właścicielu (imię nazwisko, imiona rodziców)
  3. wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a także wpisy rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich.
  4. wpisy do hipotek.